Aktualny Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, który obowiązuje w roku 2017. 
Link: OPP 2017  

Gospodarowanie odpadami-obowiązki przedsiębiorców na 2017 rok.

Od  1  stycznia  2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 672 z póżn. zm.) w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

Zmiana została wprowadzona na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.


UWAGA ROZLICZENIA ROCZNE PIT 2017 !!!

W naszym Biurze Rachunkowym udzielimy wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzamy rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych dokumentów przez podatników.


Najniższa krajowa w 2017 roku.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu  pracy nie może być niższa od kwoty 2.000 zł  brutto.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1456.


UWAGA WAŻNE !!!

Gospodarowanie odpadami-obowiązki przedsiębiorców. Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2015 r.

Szczegóły: Rozporządzenie


U W A G A !!!

Od dnia 1 stycznia 2016r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty : 1.850 zł.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie 2016 – obowiązki pracodawców!!!

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby. Oznacza to, że kontrola zwolnień będzie możliwa już pierwszego dnia choroby. W tym celu, pracodawca musi spełnić określone warunki.
Zobacz szczegóły: E-ZWOLNIENIA 2016 !!!


Promocja Nowy Start – 2016 !!!

Promocja ta skierowana jest do klientów, którzy zdecydują się na współpracę z naszym Biurem Rachunkowym. Promocja ważna od 01-01-2016 do 31-12-2016.

Zobacz szczegóły: PROMOCJA 2016 !!!


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH !!!

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o ochronie danych osobowych. Najwięcej zmian dotyczy Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przedsiębiorcy muszą szybko przygotować się do nowych obowiązków, aby nie były zbyt kosztowne.
Zobacz szczegółowe informacje: Ochrona danych osobowych !!!


UWAGA RODZICE !!!

Zmiany w zasadach przyznawania ulg podatkowych na dzieci
Zobacz szczegóły: Ulga podatkowa !!!


UWAGA ROZLICZENIA ROCZNE 2015 !!!

W naszym Biurze Rachunkowym udzielimy wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzamy rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych dokumentów przez podatników. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach.


Promocja Noworoczna – 2015 !!!

Promocja ta skierowana jest do klientów, którzy zdecydują się na współpracę z naszym Biurem Rachunkowym. Promocja ważna od 10-01-2015 do 31-12-2015.

Zobacz szczegóły: PROMOCJA 2015 !!!


Opłata za wprowadzanie gazów i pyłów w 2014 roku !!!

31 marca 2015 r. – termin rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 r.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Promocja Noworoczna – 2014 !!!

Promocja ta skierowana jest do klientów, którzy zdecydują się na współpracę z naszym Biurem Rachunkowym. Promocja ważna od 01-01-2014 do 31-05-2014.

Zobacz szczegóły: PROMOCJA 2014 !!!


Promocja Wiosna – Lato 2013 !!!

Promocja ta skierowana jest do klientów, którzy zdecydują się na współpracę z naszym Biurem Rachunkowym. Promocja ważna od 05-04-2013 do 31-08-2013.

Pobierz ulotkę w formacie pdf:  PROMOCJA WIOSNA-LATO 2013 !!!


Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca będzie mógł składać wnioski w urzędach w formie:
papierowej lub elektronicznej.
Wzory wniosków będą dostępne w:
Centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD) – za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) a także, Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, który obsługuje procedury związane z tymi pismami. Będzie z nich wynikać zakres wymaganych danych dla określonej procedury oraz wskazania co do załączników, jakie należy dołączyć. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie liczba wezwań do uzupełnienia braków, co przyczyni się do przyspieszenia realizacji procedury.
Źródło:
-projekt z 14 grudnia 2012 r. założeń projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.


UWAGA 1% Podatku !!!

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku na 14 marca 2013r.
Pobierz ulotkę w formacie pdf:  WYKAZ OPP !!!.


Promocja Noworoczna Nowy Start !!!

Promocja ważna od 01-01-2013 do 31-03-2013.

pobierz ulotkę w formacie pdf:  NOWY START !!!.


Od dnia 1 stycznia 2013 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty : 1.600 zł. BRUTTO.


UWAGA !!!

W 2013 roku wyższe składki ZUS od osób prowadzących działalność gospodarczą

pobierz ulotkę w formacie pdf:  ZMIANY 2013 !!!