• Od dnia 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu  pracy nie może być niższa od kwoty brutto :

4.242,00 zł.

  • Od dnia 1 lipca 2024r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu  pracy nie może być niższa od kwoty brutto:

4.300,00 zł.

  • Od dnia 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.  wysokość minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie może być niższa od kwoty brutto :

27,70 zł.

  • Od dnia 1 lipca 2024r.  wysokość minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie może być niższa od kwoty brutto :

28,10 zł.

Podstawa prawna pkt 1-4 : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1893

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *