Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku w podanym linku:

OPP 2020

przekaz-1-swojego-podatku-1procent_podatkua
OPP