Przekaż 1,5% podatku! Ta pomoc Cię nie kosztuje nic. Wypełniamy odpowiednie rubryki w składanym zeznaniu podatkowym. W ten sposób można udzielić wsparcia działaniom charytatywnym. Dla Ciebie to nie dużo, a może naprawdę zdziałać wiele dobrego. Wykaz OPP w podanym linku:

OPP_2022