Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek stosowania kas on-line dotyczy :
1) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne
placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
2) świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
3) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla
brunatnego, koksu i półkoksu.

Od dnia 30 czerwca 2021 roku obowiązek stosowania kas on-line dotyczy usług :
1) fryzjerskich,
2) kosmetycznych i kosmetologicznych,
3) budowlanych,
4) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
5) prawniczych,
6) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie
w zakresie wstępu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *