Od 01 stycznia 2021r. obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dodatkowy system oszczędzania środków finansowych umożliwiający ich późniejsze zarządzanie na określonych warunkach. Tworzą go wspólnie pracodawca, pracownik oraz państwo. Choć dla osób zatrudnionych przystąpienie do PPK jest dobrowolne, to dla pracodawców wdrożenie systemu w firmie jest obowiązkiem.

 1. Zwolnienie z obowiązku wprowadzenia PPK w firmie:
 2. Gdy w firmie obowiązuje Pracowniczy Program Emerytalny.
 3. W mikroprzedsiębiorstwach (średnie zatrudnienie wynoszące mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro), w których wszystkie zatrudnione osoby złożą deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK.
 4. Dla osób fizycznych zatrudniających również osoby fizyczne niezwiązane z ich działalnością gospodarczą.
 5. Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.
 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCY :
 7. Poinformowanie pracowników o PPK.
 8. Poinformowanie pracowników o możliwości rezygnacji z przystąpienia do programu. W przypadku braku złożenia stosownego oświadczenia o rezygnacji pracownik zostaje zgłoszony do PPK. Każda nowozatrudniona osoba musi zostać zapisana do planu do 10 dnia czwartego miesiąca jego zatrudnienia w firmie, o ile nie złoży deklaracji rezygnacji z przystąpienia do planu.
 9. Poinformowanie pracowników między 55 a 70 rokiem życia o dobrowolnej możliwości przystąpienia do programu PPK. Jeżeli pracownik nie złoży takiego wniosku, pracodawca nie ma obowiązku zgłoszenia takiego pracownika do programu.
 10. Zgłoszenie do PPK pracowników w wieku między 18 a 55 rokiem życia, zatrudnionych :
 • na podstawie umowy o pracę,
 • na podstawie umowy zlecenie (tylko w przypadku, gdy pracownik podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych).
 1. Osoby które ukończyły 70 rok życia nie mogą przystąpić do PPK.
 • Wpłata podstawowa do Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowana jest z trzech źródeł:
 1. z pensji pracownika (2% wynagrodzenia brutto – od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe),
 2. od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto – od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe),
 3. od Państwa (jednorazowa składka powitalna ze budżetu państwa – 250 zł oraz dopłata roczna – 240 zł co rok).
 1. TERMIN – IV etap wprowadzenia PPK – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia) :
 2. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
  – umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
 3. dla pozostałych podmiotów:
  – umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
  – umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie : www.mojeppk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *