15 marca 2019 roku upływa termin przekazania opłaty recyklingowej za 2018 rok. Opłatę należy wpłacić na konto właściwego marszałka województwa. Nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej. Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i podlega kontroli jak inne zobowiązania podatkowe.

Opłatę recyklingową odprowadzają przedsiębiorcy zajmujący się handlem detalicznym lub hurtowym, którzy wykorzystują lekkie torby z tworzywa sztucznego do pakowania sprzedawanych produktów. Zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 12 października 2017 r. poz. 2015, przedsiębiorca jest obowiązany pobrać opłatę od nabywcy.

Opłata recyklingowa wynosi 20 gr. Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT do opłaty recyklingowej dolicza 23% podatku. Pobrana opłata recyklingowa jest przychodem w momencie sprzedaży torby foliowej. Po przekazaniu opłaty może zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów lub poprzez korektę pomniejszyć przychody do opodatkowania.

Opłata recyklingowa jako przychód z działalności gospodarczej

Zgodnie z:

  • 14 ust. 2 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym (updof),
  • 6 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (upapp)

przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest:

opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c wnoszenie na rachunek bankowy pobranej opłaty recyklingowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 650).

Opłata recyklingowa w kosztach uzyskania przychodu

 Zgodnie z art.22 ust 1aa updof:

„Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c wnoszenie na rachunek bankowy pobranej opłaty recyklingowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”

Tym samym przedsiębiorca rozliczający podatek na zasadach ogólnych lub metodą liniową może przekazaną opłatę recyklingową zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Korekta przychodów przy ryczałcie  

Opłata recyklingowa powinna być neutralna dla przedsiębiorcy. Zasadą ryczałtu jest opodatkowanie przychodów bez możliwości odliczenia poniesionych kosztów, z wyjątkiem wydatków wykazanych w art. 11 upapp. W art. 11 nie uwzględniono opłaty recyklingowej.

Przedsiębiorca powinien więc rozliczyć opłatę poprzez korektę przychodów.

Źródło: www.biznesoweinformacje.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *