Od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu  pracy nie może być niższa od kwoty  2.100 zł  brutto.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie może być niższa od kwoty: 13,70 zł brutto.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *