ZUS I PŁACE:

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

Może być też prowadzona niezależnie dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:

    • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.)
    • sporządzanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z przekazywaniem ich w formie ELEKTRONICZNEJ!
    • drukowanie przelewów na składki ZUS.