OCHRONA ŚRODOWISKA

Prowadzimy ewidencję zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska

Składamy sprawozdania do odpowiednich urzędów.

Każdy przedsiębiorca, który wykorzystuje w prowadzonej działalności pojazd (również osobowy), powinien prowadzić ewidencję zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i składać roczne sprawozdania do urzędu marszałkowskiego. Jednak niewielu o tym pamięta czy nawet wie. Sprawdź swoje obowiązki, zanim dowiesz się o nich w czasie kontroli. Wspomniany obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorców, a zatem zarówno firm, które korzystają z wielu samochodów, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy dysponują jednym samochodem. Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą podmiotów korzystających ze środowiska, którymi są m.in. przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

    • ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)
    • ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. nr 130, poz. 1070)
    • art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)