Przekaż 1% podatku!

Przekaż 1% podatku! Ta pomoc Cię nie kosztuje nic.Wypełniamy odpowiednie rubryki w składanym zeznaniu podatkowym. W ten sposób można udzielić wsparcia działaniom charytatywnym. Dla Ciebie jeden procent to nie dużo, a może naprawdę zdziałać wiele dobrego.wykaz OPP w podanym linku: OPP...

Przedsiębiorco!

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek stosowania kas on-line dotyczy : 1) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, 2) świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania 3) sprzedaży wę...